"มุฑิตาจิตรัก วรศักดิ์ หมื่นวงค์คำ"

"มุฑิตาจิตรัก วรศักดิ์ หมื่นวงค์คำ" ด้วยรักและขอบคุณ ทางโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ขอบคุณในความกรุณาของ ทุกๆหมู่บ้าน ทุกๆภาคส่วน และทุกๆท่าน ที่มีส่วนร่วมช่วยเหลือในการจัดงานเกษียณอายุราชการของท่านผอ.วรศักดิ์ หมื่นวงค์คำ จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ข่าวประชาสัมพันธ์

10/1/20221 min read