คัดกรองการอ่านเขียน

เมื่อวันที่ 10-12 กรกฎาคม พ.ศ 2566 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ได้ดำเนินการสอบคัดกรองการอ่านเเละการเขียนของนักเรียนตั้งเเต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 ทั้งนี้ในการคัดกรองพบว่า นักเรียนโดยส่วนใหญ่สามารถอ่านเเละเขียนได้อยู่ในระดับดี-ดีมาก เเละในส่วนของข้อมูลทางโรงเรียนจะนำรายงานเข้าสู่ระบบ สพฐ.เเละนำมาเป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียนในปีการศึกษา 2566 อีกด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวเด่น

7/12/20231 min read