ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

วันพุธ ที่ 12 เดือนกรกฎาคม 2566 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ ขอขอบคุณ คุณแม่อัมภาพรรณ คำวัน (แม่กลอย) พร้อมครอบครัว ที่มาเลี้ยงขนม ให้กับนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ขอกุศลนำพา พบเจอแต่ความสุขความเจริญ ด้วยเทอญ

ข่าวประชาสัมพันธ์

7/12/20231 min read