รับการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี และพัสดุประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ นำโดย นายญาณวุฒิปาละโรจนกุล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ พร้อมด้วยคณะครูฝ่ายการเงินบัญชี และพัสดุ ได้รับการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี และพัสดุประจำปีการศึกษา 2566 จากนายสุวิทย์ ยาประสิทธิ์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และนายณัฐพล ขันคำ เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีความถูกต้องและโปร่งใส ทั้งนี้ทางโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ขอขอบพระคุณนายสุวิทย์ ยาประสิทธิ์ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และนายณัฐพล ขันคำ เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นอย่างยิ่งที่ได้มานิเทศติดตามและให้คำชี้แนะกับคณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวเด่น

7/13/20231 min read