มอบทุนการศึกษานักเรียนยากจนพิเศษ (กลุ่มต่อเนื่อง)

ท่าน ผอ.วรศักดิ์ หมื่นวงค์คำ ได้มอบทุนการศึกษานักเรียนยากจนพิเศษ (กลุ่มต่อเนื่อง) ระดับชั้นอนุบาล 3 - ป.6 จำนวน 40 ทุน ประจำภาคเรียนที่ 1 /2565 ณ อาคารอนุบาล รร.ชุมชนบ้านใหม่ #ขอขอบคุณกองทุนเพื่อความเสมอภาคเพื่อการศึกษา (กสศ.)

ข่าวประชาสัมพันธ์

8/16/20221 min read