ห้องเรียนสู้ฝุ่น

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ #ห้องเรียนสู้ฝุ่น# ประจำปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

5/22/20221 min read

ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2565 นายวรศักดิ์ หมื่นวงค์คำ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ มอบหมายให้ นายชยพล โพธิวงศา และ น.ส.กลอยใจ ปันติ๊บ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ #ห้องเรียนสู้ฝุ่น# ประจำปี 2565 โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อตระหนักถึงปัญหาด้านสุขภาพ ณ โรงแรมเบลล์ วิลล่า รีสอร์ทเชียงใหม่