รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

นายญาณวุฒิ ปาละโรจนกุล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ ได้มอบหมายนางสาวอนุสรา ศรีสุวรรณ ตัวแทนครูปฐมวัยและ นางสาวรัชฎาภรณ์ หลี้แซม ตัวแทนครูประถมศึกษาร่วมพิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องแสงเดือน แสงเทียน ชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า จังหวัดปทุมธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์

7/24/20231 min read