พิธีทำบุญตักบาตรถวายราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 และถวายเทียนพรรษาประจำปี 2566

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 และถวายเทียนพรรษาประจำปี 2566 เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ สืบสานวัฒนธรรมการถวายเทียนพรรษา ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชาและเพื่อน้อมรำลึกในมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ใต้ถุนอาคารพระพญาเสิก

ข่าวกิจกรรม

7/27/20231 min read