ขอขอบคุณทาง อบต.แม่ตื่น

ขอขอบคุณทาง อบต.แม่ตื่น ที่มาพ่นควันกำจัดยุงให้โรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

6/27/20221 min read

ในนามผู้บริหาร. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่. ขอขอบคุณทาง อบต.แม่ตื่น ที่มาพ่นควันกำจัดยุงให้โรงเรียน