กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลแม่ตื่น ได้ออกหน่วยบริการทางทันตกรรม

วันพุธ ที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. ทางเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลแม่ตื่น ได้ออกหน่วยบริการทางทันตกรรม ตรวจฟัน เคลือบฟลูออไรด์ให้นักเรียนชั้นอนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพช่องปากและฟันที่สะอาด แข็งแรง

ข่าวกิจกรรม

6/28/20231 min read