เข้าร่วมการนิเทศให้ความรู้ด้านการเงินบัญชี และพัสดุ

เข้าร่วมการนิเทศให้ความรู้ด้านการเงินบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

5/31/20221 min read

วันจันทร์ที่ 30 และวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายวรศักดิ์ หมื่นวงค์คำ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ พร้อมด้วยครูสิริวิภา วงค์โยโพ ครูอนุสรา ศรีสุวรรณ ครูรัชนีวรรณ ชัยแสน และครูเมธา จันทร์วงศ์ ได้เข้าร่วมการนิเทศให้ความรู้ด้านการเงินบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 ณ โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก