ถวายกองทุนผ้าป่าเพื่อพัฒนาโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่

ท่านผอ.วรศักดิ์ หมื่นวงค์คำ ถวายกองทุนผ้าป่าเพื่อพัฒนาโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

11/6/20221 min read