กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยให้กับนักเรียนทุกคน

ข่าวกิจกรรม

6/1/20221 min read