พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐาน

พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐาน ณ แท่นพระพุทธรูป ประจำอาคารอนุบาล โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่

ข่าวกิจกรรม

7/11/20221 min read