กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก และอบรมการป้องกันตนเองจากโรคในฤดูฝน

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมอบรมทั้งการอบรมเรื่องการต่อต้านยาเสพติด การขับขี่ปลอดภัย จากสถานีตำรวจภูธรแม่ตื่น การอบรมเรื่องการป้องกันตนเองจากโรคในฤดูฝน โดยรพ.แม่ตื่น

ข่าวกิจกรรม

6/24/20221 min read