เข้าค่ายลูกเสือสำรอง

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง.

ข่าวกิจกรรม

1/25/20231 min read