กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันอังคาร ที่ 27 เดือน มิถุนายน 2566 ทางโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ นำโดย นายญาณวุฒิ ปาละโรจนกุล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกโดยมีวิทยากร ร.ต.ต.วิทยา พรหมมา มาให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด วิธีหลีกหนียาเสพติด ผลร้ายต่อสุขภาพของการใช้กัญชา และอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า และได้มีการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชนใกล้เคียง เพื่อตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด ท้ายนี้ทางโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ต้องขอขอบพระคุณท่าน ร.ต.ต.วิทยา พรหมมา ที่ได้มาให้ความรู้โทษและพิษภัยยาเสพติดกับคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ในครั้งนี้

ข่าวกิจกรรม

6/27/20231 min read