กิจกกรรมโรคไข้เลือดออกภัยร้ายจากยุงลาย

วันอังคาร ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2566 ทางโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ นำโดย นายญาณวุฒิ ปาละโรจนกุล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ได้จัดกิจกกรรมโรคไข้เลือดออก ภัยร้ายจากยุงลาย โดยมีวิทยากรจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ตื่น มาให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุ อาการ การป้องกันโรคไข้เลือดออก และได้มีการเดินรณรงค์ในชุมชนใกล้เคียง เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกที่เป็นพาหนะนำโรค

ข่าวกิจกรรม

6/27/20231 min read