พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ประจำปีการศึกษา 2566

วันพุธ ที่ 5 เดือน กรกฎาคม 2566 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ นำโดยนายเมธา จันทร์วงศ์ คณะครู และนักเรียน ได้ร่วมกิจกรรมเดินสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ สนามโรงเรียนบ้านห้วยไม้หก ร่วมกับโรงเรียนบ้านห้วยไม้หก โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว โรงเรียนตรีวิทยา และโรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรือง มาจวบจนทุกวันนี็

ข่าวกิจกรรมข่าวเด่น

7/5/20231 min read